Merytoryka Agro Days, czyli o czym będziemy rozmawiać?

<< wstecz
Merytoryka Agro Days, czyli o czym będziemy rozmawiać?

Agro Days. Dni Hodowcy to wydarzenie dedykowane hodowcom, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa. Ideą spotkania jest stworzenie kompleksowego forum wymiany praktycznej wiedzy i współpracy dla branży agro, które pomoże podnieść wyniki produkcyjne. Bogaty program wykładów i praktycznych warsztatów sektorowych to wyróżnik Agro Days. Podczas dwóch październikowych dni odbędzie się kilkadziesiąt paneli w trzech sekcjach tematycznych: bydło, drób i trzoda. Tematów poruszanych podczas wydarzenia będzie wiele - poniżej zdradzamy tylko kilka z nich...

BYDŁO:

- odchów młodzieży hodowlanej

- korekcja racic

- higiena i profilaktyka chorób

DRÓB:

- nowy model integracji produkcji zwierzęcej i jego rola oraz znaczenie w rozwoju nowoczesnego drobiarstwa w Polsce

- bezpieczeństwo produkcji drobiarskiej

- ekonomika produkcji jaj

TRZODA:

- dokarmianie prosiąt 

- instalacje do płynnego żywienia

- rozwój stada podstawowego.

Nie zabraknie także tematów związanych z dobrostanem, żywieniem, ekonomiką hodowli i zarządzaniem gospodarstwem, a także z budową i wyposażaniem obiektów inwentarskich. Eksperci, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, podzielą się cennymi wskazówkami i omówią konkretne przypadki.