Program Agro Days. Dni Hodowcy 2017

Sobota, 14 października

10:00 - 10:30

Oficjalne otwarcie i przywitanie Gości

Adam Zaleski - dyrektor generalny De Heus

10:30 - 11:30

Konferencja otwierająca: „Made in Poland” – jak wykreować modę na polskie produkty? Polska żywność – szanse i perspektywy.

O perspektywach rozwoju rynku, konkurencyjności polskiej żywności na arenie międzynarodowej i możliwościach jej poprawy, a także o bezpieczeństwie produkcji i preferencjach konsumentów (na podstawie wyników badań, jakie opublikujemy podczas wydarzenia) porozmawiamy z przedstawicielami: Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Krajowej Rady Drobiarstwa, Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, hodowców oraz De Heus.

10:30 - 16:00

Strefa pokazowa

Warsztaty i pokazy specjalistyczne dla hodowców bydła, drobiu i trzody chlewnej

10:30 - 16:00

Strefa konferencyjna

Wykłady, prezentacje, panele dyskusyjne

10:30 - 16:00

Strefa konsultacyjna

Ekspozycje firm, prezentacje innowacyjnych rozwiązań oraz premiery nowych produktów

10:30 - 16:00

Strefa dla dzieci

Strefa zabaw dla dzieci

12:00 - 12:20

Widowisko "Daj krowie w żłobie, ona da i Tobie"

Zabawne przedstawienie o współpracy hodowcy z krową - o wymianie korzyści pomiędzy stronami... Brzmi banalnie, a wręcz groteskowo? Tym bardziej musisz to zobaczyć! Zagwarantowanie krowom odpowiednich warunków, np. właściwego żywienia, komfortu, higieny, rozrodu i doju sprawia, że krowa odwdzięcza się wieloma laktacjami, dobrą wydajnością, zdrowymi cielętami... Jak jednak to uzyskać? Jak stworzyć i utrzymać odpowiednie warunki i otrzymać godne wynagrodzenie?

14:30 - 15:00

Ogłoszenie zwycięzców...

...i wręczenie nagród